Anneke de Koning

Anneke de Koning
Welkom bij De Koning Mediation

Grondlegger van het persoonlijk en oplossingsgerichte contact van de overheid met de burger met toepassing van mediationvaardigheden en mediation, landelijk bekend onder de naam ‘’Methode Overijssel’’ en daarna vanuit BZK ‘’Een luisterend oor’’ en ‘’Prettig contact met de overheid’’.

  1. Burger – overheid
  2. Burger – burger en/of bedrijf
  3. Werkgever – werknemer

Onze missie is Samen bouwen aan vertrouwen.

Onze aanpak kenmerkt zich door: authenticiteit, empathie, enthousiasme, daadkracht, maatwerk en veiligheid. Wij staan het bevorderen en versterken van de eigen kracht van partijen. Niet wat er niet kan en wie er gelijk heeft staat bij ons centraal. Het gaat ons er om waar het partijen nu werkelijk om te doen is, wat de wensen en behoeften zijn, wat zij nodig hebben. Van daaruit zoeken wij samen naar wat er wel (nog) kan, welke oplossingen er zijn zodat een einde kan komen aan het conflict.

Wij kijken uit naar een ontmoeting met u. Wij verkennen graag in een persoonlijk gesprek met u wat uw wensen zijn en dat wij voor u kunnen betekenen.

"Samen bouwen aan vertrouwen"

Anneke De Koning

Anneke de Koning

Anneke de Koning

is de oprichter van De Koning Mediation (DKM). Zij heeft zo’n 30 jaar ervaring met conflictbemiddeling en conflictmanagement. Eerst als juriste bij het Bureau voor Rechtshulp in Amsterdam en aansluitend als directeur van dat bureau. Vervolgens als hoofd Juridische Zaken bij de Provincie Overijssel. In 2001 kreeg zij de kans als Projectleider Mediation bij die provincie het persoonlijk en oplossingsgericht werken met behulp van mediationvaardigheden en mediation te introduceren. Tegelijkertijd startte zij vanuit DKM met haar trainings-, mediation- en coachingspraktijk.