Anneke de Koning

Anneke de Koning
Welkom bij De Koning Mediation

Grondlegger van het persoonlijk en oplossingsgerichte contact van de overheid met de burger met toepassing van mediationvaardigheden en mediation, landelijk bekend onder de naam ‘’Methode Overijssel’’ en daarna vanuit BZK ‘’Een luisterend oor’’ en ‘’Prettig contact met de overheid’’.

  1. Burger – overheid
  2. Burger – burger en/of bedrijf
  3. Werkgever – werknemer

Onze missie is Samen bouwen aan vertrouwen.

Onze aanpak kenmerkt zich door: authenticiteit, empathie, enthousiasme, daadkracht, maatwerk en veiligheid. Wij staan het bevorderen en versterken van de eigen kracht van partijen. Niet wat er niet kan en wie er gelijk heeft staat bij ons centraal. Het gaat ons er om waar het partijen nu werkelijk om te doen is, wat de wensen en behoeften zijn, wat zij nodig hebben. Van daaruit zoeken wij samen naar wat er wel (nog) kan, welke oplossingen er zijn zodat een einde kan komen aan het conflict.

Wij kijken uit naar een ontmoeting met u. Wij verkennen graag in een persoonlijk gesprek met u wat uw wensen zijn en dat wij voor u kunnen betekenen.

Let op:
Op 1 januari 2023 houdt De Koning Mediation op te bestaan.
De missie "samen bouwen aan vertrouwen" wordt vanaf 1 januari 2023 voortgezet door de samenwerkingspartners, ieder op zijn/haar eigen wijze, en door Anneke de Koning in prive.

"Samen bouwen aan vertrouwen"

Anneke De Koning

Anneke de Koning

Anneke de Koning

is de oprichter van De Koning Mediation (DKM). Zij heeft zo’n 30 jaar ervaring met conflictbemiddeling en conflictmanagement. Eerst als juriste bij het Bureau voor Rechtshulp in Amsterdam en aansluitend als directeur van dat bureau. Vervolgens als hoofd Juridische Zaken bij de Provincie Overijssel. In 2001 kreeg zij de kans als Projectleider Mediation bij die provincie het persoonlijk en oplossingsgericht werken met behulp van mediationvaardigheden en mediation te introduceren. Tegelijkertijd startte zij vanuit DKM met haar trainings-, mediation- en coachingspraktijk.

Corona & Veilig trainen

De Koning Mediation volgt de richtlijnen van de overheid en het RIVM om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Om ook in tijden van Corona op een voor cursisten en trainers veilige manier onze fysieke trainingen te kunnen aanbieden geldt in elk geval het volgende.

  • We houden rekening met elkaars belangen.
  • We werken met kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 10 cursisten en 1 trainer.
  • De trainingsruimte is voor aanvang van de training schoongemaakt, gedesinfecteerd en wordt gedurende de training goed geventileerd. De ruimte is zo ingericht dat iedere cursist op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar zit. Cursisten hebben gedurende de training een ‘eigen’ stoel. In de trainingsruimte staan desinfecterende reinigingsdoekjes klaar. In de pauzes wordt de ruimte gedesinfecteerd en extra geventileerd.
  • Deelnemers en trainer blijven thuis bij milde verkoudsheidsklachten van zichzelf of een gezinslid.