Anneke de Koning

DKM levert kwaliteit

trainingen

Training

Met ons in company trainingsaanbod ondersteunen wij alle participanten in de publieke sector in de kanteling van verzorgings- naar participatiesamenleving. Van gemeenten, provincies, waterschap tot ministeries en zelfstandige bestuursorganen.

Wij staan voor een participerende overheid die door persoonlijk en oplossingsgericht contact de goede toon weet te vinden.

meer over trainingen

Mediation

Een conflict is soms zo ver geëscaleerd dat het partijen niet meer lukt zelf een goed gesprek met elkaar te voeren. Dan is het raadzaam zo snel mogelijk de hulp van een derde in te roepen. DKM, Anneke de Koning, is dé specialist in het begeleiden van deze gesprekken.

meer over mediation

Coaching

“ De tegenstander in je eigen hoofd is sterker dan degene die tegenover je staat.”

Anneke de Koning biedt verschillende vormen van coaching aan:

 • personal coaching
 • teamcoaching
 • conflictcoaching

meer over coaching

Overzicht van onze trainingen

Centraal staat een mensgerichte houding en aanpak waarin kenmerkend is:

 • een open, luisterende en oplossingsgerichte houding
 • heldere communicatie over wat er wel en niet kan
 • bewustzijn van emoties en non-verbale communicatie
 • kunnen verplaatsen in de ander - achter elke klacht ligt een wens
 • ombuigen van onmacht naar kracht en daarmee bevorderen persoonlijk leiderschap
 • geven van vertrouwen en durven loslaten waar dat kan en gewenst is
 • er zijn en bieden van maatwerk waar dat nodig is.
 • sneller en efficiënter samenwerken en samen werken.
 • minder dossiers en bureaucratische procedures

De deelnemers waarderen onze trainingen gemiddeld op het cijfer 8.5.

Op onze trainingen zijn de algemene voorwaarden en de klachtenregeling van toepassing.

 

Werken met mediationvaardigheden en mediation

Iedereen die meer wil weten en ervaren wat persoonlijk oplossingsgericht contact voor hem/haar in (de kanteling naar) de participatiesamenleving betekent en hoe van daaruit invulling gegeven kan worden aan de uitnodigende informele aanpak.

Meer informatie

Goed voeren van slecht nieuws gesprekken

Iedereen die in zijn dagelijks werk met enige regelmaat slecht nieuws gesprekken voert en wil leren het slechte nieuws direct en helder over te brengen om vervolgens de klap goed op te kunnen vangen en van daaruit met de ander te zoeken naar acceptatie en naar wat er nog wél kan. Van medewerker tot leidinggevende tot bestuurder.

Meer informatie

Focus op de rol van onafhankelijk procesbegeleider

Iedereen die - na de training persoonlijk en oplossingsgericht contact / de training mediationvaardigheden en mediation – geboeid geraakt is door de rol van onafhankelijk procesbegeleider en meer wil weten en ervaren van deze rol in een informeel overleg.

Meer informatie

Probleemoplossend onderhandelen

Voor medewerkers met veelal face-to-face contacten met burgers, bedrijven en instellingen in alle fasen van het besluitvormingsproces. Voor medewerkers die veel intern communiceren en adviseren. Voor leidinggevenden en bestuurders.

Meer informatie

Leiding geven aan gedragsverandering

Iedereen die het effect van het eigen gedrag op de ander beter wil leren begrijpen en wil leren meer flexibiliteit in de eigen gedragsstijlen te ontwikkelen. Van medewerker tot leidinggevende tot bestuurder.

Meer informatie

Van verwijt naar wens - van standpunt naar belang

Voor medewerkers met telefonische en/of face-to-face burgercontacten in alle fasen van het besluitvormingsproces. Voor medewerkers die veel intern communiceren en adviseren. Voor leidinggevenden en bestuurders.

Meer informatie

Basistraining persoonlijk en oplossingsgericht contact

Iedereen die meer wil weten en ervaren wat het werken met mediationvaardigheden. De informele aanpak en mediation is en kan worden toegepast in de eigen dagelijkse praktijk.

Meer informatie

Omgaan met emoties

Iedereen die beter wil leren omgaan met de eigen emoties en de emoties van de ander beter wil leren herkennen, erkennen en verkennen. Van medewerker tot leidinggevende tot bestuurder.

Meer informatie

Omgaan met agressie

Iedereen die in zijn dagelijks werk zo nu en dan te maken krijgt met agressief gedrag en daar beter mee wil leren omgaan. Van medewerker tot leidinggevende tot bestuurder.

Meer informatie

Persoonlijke effectiviteit en leiderschap

Iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen leven en dagelijkse werk en daarin de eigen kracht willen (her)ontdekken. Van medewerker tot leidinggevende tot bestuurder.

Meer informatie

Mediation

mediation

Een conflict is soms zo ver geëscaleerd dat het partijen niet meer lukt zelf een goed gesprek met elkaar te voeren. Dan is het raadzaam zo snel mogelijk de hulp van een derde in te roepen. 

DKM kan u helpen bij het maken van de keuze voor de beste aanpak - informeel overleg, mediation, teamcoaching, iets anders - en de keuze voor de mediator.

Mediation is een proces waarin twee of meer partijen die met elkaar een sterk geëscaleerd conflict hebben onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator, zelf door onderhandelen zoeken naar een oplossing in het wederzijds belang.

Coaching

coaching

“ De tegenstander in je eigen hoofd is sterker dan degene die tegenover je staat.”

Anneke de Koning biedt verschillende vormen van coaching aan:

 • personal coaching
 • teamcoaching
 • conflictcoaching

Doelen

 • ‘loslaten’ of ‘verlost worden van remmingen en belemmeringen’;
 • ‘leren’ door de kennis in jezelf weten te vinden en er gebruik van maken;
 • ‘bewegen’ of ‘in beweging zetten’;
 • ‘groeien’ door het durven nemen van risico’s.