Anneke de Koning

Publicaties

Boeken

 • Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen, uitgave NMI kennisreeks 2008 (bestellen: www.sdu.nl – ISBN 987-90-78-24510-0)
 • Procederen of Praten, Provincie Overijssel, mei 2006 – Klik hier voor de brochure.
 • Een luisterend oor. Over het inzetten van mediationvaardigheden, Handreiking voor de overheid, April 2008, Ministerie van BZK -Klik hier voor de brochure.
 • Stappenplan mediationvaardigheden, 2009 Ministerie van BZK - Klik hier voor de brochure.
 • Prettig contact met de overheid. Praktische handreiking voor het inzetten van mediationvaardigheden, deel 1,2 Ministerie van BZK - www.prettigcontactmetdeoverheid.nl
 • Gouden Tips voor het Samen Bouwen aan Vertrouwen met de inzet van mediationvaardigheden, 2012, De Koning Mediation BV

Projectplannen en rapportages

Auteur van o.a.:

 • Projectplan Mediation, Vernieuwend perspectief, Januari 2001
 • Project Mediation, Eindrapportage 2001-2005, November 2005 - klik hier voor de rapportage

Onderzoeken

 • onderzoek Wmo en mediationvaardigheden : ‘Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht’, voor het Ministerie van VWS, in opdracht van Nederlands Mediation Instituut (NMI), December 2007
 • onderzoek mediationvaardigheden bij de overheid en administratieve lastenvermindering: ‘Mediationtechnieken bij de overheid: wat zijn de effecten op lasten voor burgers, bedrijven en bestuursorganen?’, voor het Ministerie van BZK en Financiën, in opdracht van Nederlands Mediation Instituut (NMI), Maart 2008.

Artikelen

 • Mediation in milieu en ruimtelijke ordening, Tijdschrift Handhaving, november 2001
 • Conflictbemiddeling voorkomt gang naar de rechter, Binnenlands Bestuur,12 april 2002
 • Proefproject mediation provincie Overijssel, ADR Actueel, december 2002
 • Neveneffecten bemiddeling positief, Binnenlands Bestuur, 4 april 2003
 • De gouden kansen van mediation, ADR Actueel, november 2004
 • Mediation bij de overheid is bouwen aan vertrouwen, Provincie Overijssel, november 2005
 • Mediation, een publieke zaak!,Tijdschrift Conflicthantering, januari 2006
 • Doorgaan of stoppen, kent u dat dilemma?, Tijdschrift Conflicthantering, nummer 6- 2008
 • Gescheiden rollen: ambtenaar en mediator, Tijdschrift Conflicthantering, nummer 2- 2009
 • Mediationvaardigheden in het klachtproces, Tijdschrift voor Klachtrecht, jaargang 7, februari 2010
 • Publieke dienstverlening en mediationvaardigheden, een absolute must!, Proces & Document, nummer 5, 2010
 • Vreemdelingenrecht en de Nieuwe Zaaksbehandeling van de bestuursrechter, door Frans van Arem en Andre Verburg, Journaal Vreemdelingenrecht, nummer 1 2013, jaargang 12, pagina 50 en verder